Na zlepšenie našich služieb používame cookies. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať tuOK

Najnovšie články

Čo všetko by mal vedieť a zvládnuť predškolák? V akej miere pustiť technológie do jeho života? Ako sa vysporiadať s obdobím vzdoru? Nasledujúce články vám dajú odpovede na všetky otázky.


Informácie a odporúčania sú čerpané prevažne z noriem a vyhlášok Ministerstva školstva, Metodicko - pedagogického centra, publikácií pre vzdelávanie detí v predškolskách zariadeniach a Americkej asociácie pediatrov.

Ktoré detské aplikácie sú naozaj vzdelávacie?

Digitalizácia a modernizácia spoločnosti zažíva v posledných piatich rokoch absolútny boom. Masívny rast týchto technológií vplýva čoraz viac najmä na deti. Uvedomujú si to nielen rodičia ale aj spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na vývoj detských softvérov.

Varenie s deťmi

Vo väčšine domácností je kuchyňa miesto, kde to žije. Varenie s deťmi, a zdieľanie vašej kuchyne s nimi, podporuje ich záujem o jedlo. Je to tiež zábavný spôsob, ako podporiť zdravé stravovacie návyky a zdokonaliť ich kuchárske zručnosti.

Tréningové cvičenia pre správny vývoj sluchu

Vývoju a kvalite sluchu je potrebné venovať pozornosť už od narodenia. Aj keď sa všetko vyvíja správne a sluch sa zdá byť v poriadku, je vhodné ho precvičovať. Zvlášť sa treba sústrediť na deti, ktoré sa chystajú do prvej triedy.

Význam a rozvoj sluchu

Sluch je prvý zmysel, ktorý je v maternici aktívny už štyri a pol mesiaca pred narodením. Jeho prvotnou funkciou je dodávať mozgu energiu potrebnú k jeho fungovaniu.

Význam a rozvoj hrubej motoriky

Význam rozvoja hrubej motoriky je nesporný. Významnou mierou prispieva k správnemu držaniu tela, učí dieťa zvládnuť orientáciu v priestore, prekonávať rôzne prekážky, zladiť pohyb s rytmom a hudbou a vedome napodobovať pohyb podľa vzoru.

9 jednoduchých hier na trénovanie pamäti a pozornosti

Zvyšovaním kapacity pamäti sa zlepšuje schopnosť pohotovejšieho osvojenia si nových poznatkov. V období nástupu do základnej školy by dieťa malo byť schopné plne sa sústrediť približne 10 - 15 min. Ak to nedokáže, ostáva ohrozená jeho schopnosť získavania nových informácií, ich zapamätávania si a tým schopnosť učiť sa. Úroveň koncentrácie tak priamo súvisí so školskou zrelosťou. Pomôžte dieťaťu s jej tréningom týmito jednoduchými hrami.

Význam a nácvik práce s nožnicami

Strihanie je jednou zo základných zručností, ktoré si dieťa v predškolskom veku osvojuje.

Ako a prečo správne držať ceruzku

Nástup do prvej triedy predstavuje pre dieťa nielen veľmi vzrušujúce obdobie, ale aj dôležitý míľnik na ceste do sveta dospelých. Predtým však musí zvládnuť celý rad zručností. Medzi inými „ovládnuť“ ceruzku a naučiť sa s ňou narábať.

Rozvoj pamäti a koncentrácie

V období predškolského veku dochádza u detí k veľkému rozvoju pamäti, ktorý je podmienený aj zlepšujúcou sa schopnosťou koncentrácie pozornosti. Schopnosť koncentrácie pozornosti má vplyv najmä na krátkodobú pamäť, ktorá je vstupnou bránou do procesu pamätania si.

9 zábavných hier na rozvoj sluchu

Rozvíjanie sluchového vnímania v predškolskom veku je nesmierne dôležité. Dieťaťu umožňuje nie len dobre čítať a písať, ale aj vnímať výklad v škole a správne reagovať na inštrukcie učiteľa.

Upozornenie: Obsah stránky nenahrádza odbornú konzultáciu